Intervāli

Lai izveidotu akordus, kuri nepieciešami noteikta skaņdarba atskaņošanai, nepieciešams izprast akordu sastāvā esošos intervālus un to attiecību.

Atstatumu starp divām skaņām augstuma ziņā sauc par intervālu. Intervāliem ir latīņu nosaukumi. Intervāla apakšējā skaņa ir pamatne, augšējā skaņa – virsotne. Nosaucot intervālu, sāk ar pamatni un pēc tam nosauc virsotni.

Intervāli augošā secībā: 

Prīma – intervāls starp diviem vienāda augstuma toņiem. Starp toņiem augstuma ziņā nav nekāda atstatuma. Līnijkopā atrodas uz vienas līnijas vai vienā atstarpē starp līnijām. Piemēram C un C, D un D, F un F  – prīmas.

Sekunda – intervāls starp diviem blakus esošiem toņiem. Piemēram, C un D, E un F, A un B.

Terca – intervāls, ko veido divi toņi, kuriem pa vidu atrodas viens baltais taustiņš. Piemēram, C un E, E un G, G un B.

Kvarta – intervāls, ko veido divi toņi, starp kuriem atrodas divi baltie taustiņi. Piemēram, C un F, F un B.

Kvinta – intervāls, ko veido divi toņi, starp kuriem atrodas trīs baltie taustiņi. Piemēram, C un G, G un D.

Seksta – intervāls, ko veido divi toņi, starp kuriem atrodas četri baltie taustiņi. Piemēram, C un A, A un F.

Septīma – intervāls, ko veido divi toņi, starp kuriem atrodas pieci baltie taustiņi. Piemēram, C un B, B un A.

Oktāva – intervāls, ko veido divi toņi, starp kuriem atrodas seši baltie taustiņi. Piemēram, C un C (oktāvu augstāk), E un E (oktāvu augstāk).

intervali

klaviatura6

Tā kā C un A ir seksta, un C un Ab (la bemols) arī ir seksta, tad intervālus dala sīkāk, lai precizētu konkrētu intervālu. Ņemot vērā maiņas, kādas notiek ar intervāliem, lietojot alterācijas zīmes, bez jau minētajiem apzīmējumiem (kvalitatīvā nozīmē), vajadzīgi vēl noteiktāki apzīmējumi (kvantitatīvā nozīmē), kuri norāda uz intervālu lielumu toņos. Vēlams iegaumēt, ka prīma, kvarta, kvinta un oktāva tiek klasificēti, kā tīri , paaugstināti vai pazemināti intervāli. Sekunda, terca, seksta un septīma tiek klasificēti – lieli intervāli, mazi intervāli, paaugstināti intervāli, pazemināti intervāli.

Tīri intervāli: prīma, kvarta, kvinta, oktāva. (Tie var tikt paaugstināti par pustoni, pievienojot diēzu, vai pazemināti par pustoni, pievienojot bemolu)

Mazi un lieli intervāli: sekunda, terca, seksta, septīma. Maziem intervāliem ir par pustoni mazāk, kā lieliem intervāliem. (Tie var tikt paaugstināti par pustoni, pievienojot diēzu, vai pazemināti par pustoni, pievienojot bemolu)

Prīma

– tīra prīma (t1) – 0 toņu. Atrodas uz vienas un tās pašas pakāpes, viena un tā pati skaņa.

– (palielināta prīma – 1/2 tonis).

t1

Sekunda

– liela sekunda (l2) – 1 tonis

– maza sekunda (m2) – 1/2 tonis

(palielināta sekunda – 1,5 toņi)

l2_m2

Terca

– liela terca (l3) – 2 toņi

– maza terca (m3) – 1,5 toņi

(palielināta terca – 2,5 toņi)

(pamazināta terca – 1 tonis)

l3_m3

Kvarta

– tīra kvarta (t4) – 2,5 toņi

(palielināta kvarta – 3 toņi)

(pamazināta kvarta – 2 toņi)

t4_

Kvinta

– tīra kvinta (t5)  – 3,5 toņi 

(palielināta kvinta – 4 toņi)

(pamazināta kvinta – 3 toņi)

t5_

Seksta

– liela seksta (l6)  – 4,5 toņi

– maza seksta (m6)  – 4 toņi

(palielināta seksta – 5 toņi)

(pamazināta seksta – 3,5 toņi)

l6_m6

Septīma

– liela septīma (l7) – 5,5 toņi

– maza septīma (m7) – 5 toņi

(palielināta septīma – 6 toņi)

(pamazināta septīma – 4,5 toņi)

l7_m7

Oktāva

– tīra oktāva (t8) – 6 toņi

(palielināta oktāva  – 6,5 toņi)

(pamazināta oktāva – 5,5 toņi)

t8

 

 

4 Comments

 1. Lgija
  at 19:56 - Reply

  Es nesaprotu. Es izgāzīšos mūzikā :(Kāds lūdzu palīdz.

 2. Laura
  at 18:38 - Reply

  Kas tev jāpalīdz?

 3. Ununsdv
  at 21:07 - Reply

  Forša lapa

 4. ertdsa
  at 16:27 - Reply

  man palīdzēja šī lapa

Atstāt komentāru