Papildus apzīmējumi

Lai mūzika būtu atraisītāka un interesantāka, bieži tiek izmantotas dažādas papildus zīmes nošu pierakstā, kas precīzāk norāda, kā spēlēt konkrēto skaņdarbu vai dziesmu. Papildus zīmes var būt punkti, līnijas un dažādas savienojuma zīmes. Punkti un nošu savienotājzīmes, jeb ligatūra tiek lietoti, lai mainītu nots ilgumu vai izspēles garumu. 

punktssaligotas

Nots ar punktu. Punkts pie nots palielina tās izspēles laiku par 1/2 no konkrētās nots ilguma. Ja pie nots ir divi punkti, tad otrs punkts palielina nots izspēles ilgumu par pusi no pirmā punkta ilguma. Ja taktī ir nots ar punktu, tad taktsmērs nemainās un kopējais vienību skaits taktī nemainās. Apskatot piemēru, tā kā astotdaļnots ilgums ir 1/2 vienības no ceturtdaļnots ilguma, tad ceturtdaļnots ar punktu ilgums ir ceturtdaļnots vienības + astotdaļnots vienības. Skaitot: tā kā ceturtdaļnots vienību skaits zilbēs ir vie – ni, un un astotdaļnots ilgums ir puse no vienības, tātad di, tad ceturtdaļnots ar punktu skaits ir vieni + di, nots jātur nospēlēta par 1/2 ilgāk. Ja taktsmērs šajā gadījumā ir 2/4 (dalot sīkāk, taktī ietilpst četras astotdaļnotis), tad ceturtdaļnots ar punktu skaits atbilst trīs astotdaļnošu skaitam, tad atlikusī takts daļa tiek aizpildīta ar astotdaļnoti, astotdaļpauzi vai kādu sīkāku ritma elementu, piemēram, divām sešpadsmitdaļnotīm.

notis ar punktu3 

Attēlā zemāk norādīti daži piemēri, kā kombinēt notis ar punktu.

notis_punktu

Ja divas vai vairāk vienāda augstuma notis tiek savienotas ar lociņu  – ligatūru, tas nozīmē, ka nots izturēšanas ilguma robežas tiek pagarinātas. Nots var tikt pagarināta vienas takts ietvaros, kā arī ārpus taktssvītras, pārejot otrā taktī. Ja notis savienotas ar ligatūru, tad tās izpildāmas kā viena nots, kura velkama tik ilgi, cik visas savienotās notis kopā. 

saligotasnotis1

11

Ja divas vai vairāk dažāda augstuma notis tiek savienotas ar ligatūru, tas nozīmē, ka šīs notis spēlē gandrīz neatraujot pirkstus no klaviatūras, sasaistot notis kopā. Šādu nošu spēles veidu sauc LegatoJa punkts atrodas zem nots vai virs nots, nevis blakus (kā notij ar punktu), tad šādu izpildes veidu sauc Stacatto. Stacatto katru noti izpilda īsi, ātri atraujot roku no klaviatūras, notis nesasaista, katru izpilda atsevišķi, roku atceļot. 

stacattolegato2

One Comment

  1. marta
    at 10:06 - Reply

    es nezinu noti pārbaudes darbam un viņa šeit navvvvvvvvvvvv!!!

Atstāt komentāru