Skaņkārtas

Pastāv dažādas nošu skaņkārtas, ko izmanto klaviermūzikā. Līdz šim esam izmantojuši tikai mažora un minora skaņkārtas. Šoreiz apskatīsim dažas izplatītākās – pentatonisko skaņkārtu, pentatonisko blūza skaņkārtu, džeza skaņkārtas ar to ietvertajiem veidiem, kā arī beigās sniegta informācija par interneta resursiem citām, ne tik izplatītām skaņkārtām.

1. Pentatoniskā skaņkārta: 

Pentatoniskā skaņkārta tiek izmantota popmūzikā, rokmūzikā un citos mūzikas stilos, īpaši, spēlējot blūza stilā. Pentatoniskā skaņkārta ir gan mažorā gan minorā, tomēr pentatoniskā minora skaņkārta tiek lietota biežāk. Skala sastāv no piecām notīm, līdzīga mažora skaņkārtai, tikai izņemta ceturtās un septītās pakāpes nots.

Pentatoniskās mažora gammas: formula = tonis + tonis + 1,5 toņi + tonis + 1,5 toņi 

C: C, D, E, G, A, C
C#/Db: C#, D#, F, G#, A#, C#
D: D, E, F#, A, B, D
D#/Eb: D#, F, G, A#, C, D# 
E: E, F#, G#, B, C#, E
F: F, G, A, C, D, F
F#/Gb: F#, G#, A#, C#, D#, F# 
G: G, A, B, D, E, G
G#/Ab: G#, A#, C, E#, F, G#
A: A, B, C#, E, F#, A
A#/Bb: A#, C, D, F, G, A#
B: B, C#, D#, F#, G#,B

Pentatoniskās minora gammas: formula =  1,5 toņi + tonis + tonis +1,5 toņi + tonis 

C: C, Eb, F, G, Bb, C
C#/Db: C#, E, F#, G#, B, C#
D: D, F, G, A, C, D
D#/Eb: D#, F#, G#, A#, C#, D#
E: E, G, A, B, D, E
F: F, Ab, Bb, C, Eb, F
F#/Gb: F#, A, B, C#, E, F#
G: G, Bb, C, D, F, G
G#/Ab: G#, B, C#, D#, F#, G#
A: A, C, D, E, G, A
A#/Bb: A#, C#, D#, E#, G#, A#
B: B, D, E, F#, A, B 

2. Pentatoniskā blūza skaņkārta 

Pentatoniskajai skaņkārtai pievienojot vienu noti, tiek iegūta pentatoniskā blūza skaņkārta. Šo skaņkārtu arī parasti izmanto, spēlējot blūzu, īpaši minorā.

Pentatoniskās blūza skaņkārtas mažora gammas: formula = tonis + 0,5 toņi + pustonis + 1,5 toņi + tonis + 1,5 toņi

C: C, D, Eb, E, G, A, C
D: D, E, F, F#, A, B, D
E: E, F#, G, G#, B, C#, E
F: F, G, Ab, A, C, D, F
G: G, A, Bb, B, D, E, G
A: A, B, C, C#, E, F#, A
B: B, C#, D, D#, F#, G#, B 

Pentatoniskās blūza skaņkārtas minora gammas : formula = 1,5 toņi + tonis + 0,5 toņi + 0,5 toņi + 1,5 toņi + tonis

C: C, Eb, F, F#, G, Bb, C
D: D, F, G, G#, A, C, D
E: E, G, A, A#, B, D, E
F: F, Ab, Bb, B, C, Eb, F
G: G, Bb, C, C#, D, F#, G
A: A, C, D, D#, E, G, A
B: B, D, E, F, F#, A, B 

Ieteikumi improvizācijai:

Pentatoniskā blūza skaņkārta būvēta uz trīs dominantes akordiem. Piemēram C blūza gammā, šie trīs akordi ir C7 – F7 – G7. Iespējams saskatīt saistību, apskatot pentatoniskās C blūza gammas notis: C, Eb, F, F#, G, Bb, C – un akordus (C7) C, E, G, Bb – (F7) F A C Eb – (G7) G B D F.

Kā pentatonisko blūza skaņkārtu izmantot improvizācijai uz klavierēm? Šīs skaņkārtas apgūšana dažādās tonalitātēs sniegs iespēju improvizēt blūza stilā, kā arī šo skaņkārtu plaši iesaka izmantot džeza improvizācijā. Lai spēlētu, ieteicams izmantot kreiso roku akordu spēlei un ar labo roku spēlēt pentatoniskās blūza skaņkārtas notis. Tādā veidā iespējams kombinēt C blūza gammu  ar C7, F7 un G7 akordiem. Tādā pašā veidā iespējams kombinēt G blūza gammu ar G7, C7 un D7 akordiem, kā arī jebkuras citas tonalitātes gammu.

3. Džeza skaņkārtas 

Sākumā gan jānorāda, ka nepastāv konkrēta skaņkārtu grupa, kuru būtu iespējams klasificēt kā džeza skaņkārtas – džeza pianists lieto daudz dažādu skaņkārtu, tomēr pastāv dažas populārākās, kas tiek izmantotas džeza mūzikā. Apskatīsim trīs izplatītākās skaņkārtas.

1) “Modal scales” – šīs skaņkārtas tika veidotas jau senajā Grieķijā. Mūsdienās tās tiek lietotas džeza improvizācijā. Šīm skaņkārtām ir septiņi veidi:

– Joniskā skaņkārta – pirmais no septiņiem veidiem. Redzams, ka šis veids ir identisks mažora skaņkārtas gammām. Formula = tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + tonis + 0,5 toņi.

C: C, D, E, F, G, A, B, C
C#/Db: C#, D#, F, F#, G#, A#, C, C#
D: D, E, F#, G, A, B, C#, D
D#/Eb: D#, F, G, G#, A#, C, D, D#
E: E, F#, G#, A, B, C#, D#, E
F: F, G, A, Bb, C, D, E, F
F#/Gb: F#, G#, A#, B, C#, D#, F, F#
G: G, A, B, C, D, E, F#, G
G#/Ab: G#, A#, C, C#, D#, F, G, G#
A: A, B, C#, D, E, F#, G#, A
A#/Bb: A#, C, D, D#, F, G, A, A#
B: B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B

– Doriskā skaņkārta – otrais no septiņiem veidiem. Šis veids ir līdzīgs ar  minora skaņkārtai, tikai atšķiras sestā nots.  Formula = tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis

C: C, D, Eb, F, G, A, Bb, C
C#/Db: C#, D#, E, F#, G#, A#, B, C#
D: D, E, F, G, A, B, C, D
D#/Eb: D#, F, F#, G#, A#, C, C#, D#
E: E, F#, G, A, B, C#, D, E
F: F, G, G#, A#, C, D, D#, F
F#/Gb: F#, G#, A, B, C#, D#, E, F#
G: G, A, Bb, C, D, E, F, G
G#/Ab: G#, A#, B, C#, D#, F, F#, G#
A: A, B, C, D, E, F#, G, A
A#/Bb: A#, C, C#, D#, F, G, G#, A#
B: B, C#, D, E, F#, G#, A, B 

-Frīģiskā skaņkārta – trešais no septiņiem veidiem. Šī skaņkārta tiek bieži lietota arī flamenko mūzikā. Formula = 0,5 toņi + tonis + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis

C: C, Db, Eb, F, G, Ab, Bb, C
C#/Db: C#, D, E, F#, G#, A, B, C#
D: D, Eb, F, G, A, Bb, C, D
D#/Eb: D#, E, F#, G#, A#, B, C#, D#
E: E, F, G, A, B, C, D, E
F: F, F#, G#, A#, C, C#, D#, F
F#/Gb: F#, G, A, B, C#, D, E, F#
G: G, G#, A#, C, D, D#, F, G
G#/Ab: G#, A, B, C#, D#, E, F#, G#
A: A, Bb, C, D, E, F, G, A
A#/Bb: A#, B, C#, D#, F, F#, G#, A#
B: B, C, D, E, F#, G, A, B 

– Līdiskā skaņkārta – ceturtais no septiņiem veidiem. Skaņkārtas gammas līdzinās mažora skaņkārtas gammām, atšķiras tikai ceturtā pakāpe. Formula = tonis + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + 0,5 toņi

C: C, D, E, F#, G, A, B, C
C#/Db: C#, D#, F, G, G#, A#, C, C#
D: D, E, F#, G#, A, B, C#, D
D#/Eb: D#, F, G, A, A#, C, D, D#
E: E, F#, G#, A#, B, C#, D#, E
F: F, G, A, B, C, D, E, F
F#/Gb: F#, G#, A#, C, C#, D#, F, F#
G: G, A, B, C#, D, E, F#, G
G#/Ab: G#, A#, C, D, D#, F, G, G#
A: A, B, C#, D#, E, F#, G#, A
A#/Bb: Bb, C, D, E, F, G, A, Bb
B: B, C#, D#, F, F#, G#, A#, B

– Miksolīdiskā skaņkārta – piektais no septiņiem veidiem. Šīs skaņkārtas gammas viegli apgūt, jo, salīdzinot ar mažora skaņkārtas gammām, te atšķiras tikai septītā pakāpe. Formula = tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis

C: C, D, E, F, G, A, Bb, C
C#/Db: C#, D#, E#, F#, G#, A#, B, C#
D: D, E, F#, G, A, B, C, D
D#/Eb: D#, E#, F##, G#, A#, B#, C#, D#
E: E, F#, G#, A, B, C#, D, E
F: F, G, A, Bb, C, D, Eb, F
F#/Gb: F#, G#, A#, B, C#, D#, E, F#
G: G, A, B, C, D, E, F, G
G#/Ab: G#, A#, B#, C#, D#, E#, F#, G#
A: A, B, C#, D, E, F#, G, A
A#/Bb: A#, B#, C##, D#, E#, F##, G#, A#
B: B, C#, D#, E, F#, G#, A, B 

– Eoliskā skaņkārta – sestais no septiņiem veidiem. Identiska dabiskajam minoram. Mūzikai šajā skaņkārtā raksturīga skumja noskaņa, ko bieži izmanto mūsdienu blūza un džeza mūzikā. Formula = tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis

C: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C
C#/Db: C#, D#, E, F#, G#, A, B, C#
D: D, E, F, G, A, Bb, C, D
D#/Eb: Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb
E: E, F#, G, A, B, C, D, E
F: F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F
F#/Gb: F#, G#, A, B, C#, D, E, F#
G: G, A, Bb, C, D, Eb, F, G
G#/Ab: G#, A#, B, C#, D#, E, F#, G#
A: A, B, C, D, E, F, G, A
A#/Bb: Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb
B: B, C#, D, E, F#, G, A, B 

– Lokriskā skaņkārta – septītais veids.  Formula =  0,5 toņi + tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + tonis + tonis

C: C, C#, D#, F, F#, G#, A#, C
C#/Db: C#, D, E, F#, G, A, B, C#
D: D, D#, F, G, G#, A#, C, D
D#/Eb: Eb, E, F#, G#, A, B, C#, Eb
E: E, F, G, A, A#, C, D, E
F: F, F#, G#, A#, B, C#, D#, F
F#/Gb: F#, G, A, B, C, D, E, F#
G: G, G#, A#, C, C#, D#, F, G
G#/Ab: G#, A, B, C#, D, E, F#, G#
A: A, A#, C, D, Eb, F, G, A
A#/Bb: A#, B, C#, D#, E, F#, G#, A#
B: B, C, D, E, F, G, A, B 

2) Vēl viens džeza skaņkārtas veids ir Džeza Minora skaņkārta. Džeza minora skaņkārta sakrīt ar melodisko minoru, tikai lejupejošā virzienā džeza minora skaņkārtai alterācijas zīmes nemainās, kā tas ir melodiskajam minoram. 

3) Visbiežāk džeza mūzikā tiek izmantotas Bebop Scales. Iespējams ievērot likumsakarības šai un mažora skaņkārtai. Vienīgā atšķirība no  mažora skaņkārtas ir papildus nots, kas pievienota gammai. Šo noti sauc par “pārejas toni”, un tas atrodas starp piekto un sesto noti gammā. 

Bebop scales mažorā: formula: tonis + tonis + 0,5 toņi + tonis + 0,5 toņi + 0,5 toņi + tonis + 0,5 toņi

C: C, D, E, F, G, G#, A, B, C
C#/Db: C#, D#, F, F#, G#, G, A#, C, C#
D: D, E, F#, G, A, A#, B, C#, D
D#/Eb: D#, F, G, G#, A#, B, C, D, D#
E: E, F#, G#, A, B, C, C#, D#, E
F: F, G, A, Bb, C, Db, D, E, F
F#/Gb: F#, G#, A#, B, C#, D, D#, F, F#
G: G, A, B, C, D, D#, E, F#, G
G#/Ab: G#, A#, C, C#, D#, E, F, G, G#
A: A, B, C#, D, E, F, F#, G#, A
A#/Bb: A#, C, D, Eb, F, F#, G, A, A#
B: B, C#, D#, E, F#, G, G#, A#, B 

Bebop scales minorā: formula: tonis + 0,5 toņi+ 0,5 toņi + 0,5 toņi + tonis+ tonis + 0,5 toņi + tonis

C: C, D, Eb, E, F, G, A, Bb, C
C#/Db: C#, D#, E, F, F#, G#, A#, B, C#
D: D, E, F, Gb, G, A, B, C, D 
D#/Eb: D#, F, F#, G, G#, A#, C, C#, D#
E: E, Gb, G, Ab, A, B, Db, D, E
F: F, G, Ab, A, Bb, C, D, Eb, F
F#/Gb: F#, G#, A, A#, B, C#, D#, E, F#
G: G, A, Bb, B, C, D, E, F, G
G#/Ab: G#, A#, B, C, C#, D#, F, F#, G#
A: A, B, C, Db, D, E, Gb, G, A
A#/Bb: A#, C, C#, D, D#, F, G, G#, A# 
B: B, C#, D, D#, E, F#, G#, A, B 

4) Dažkārt izmanto deviņu toņu skaņkārtu, kas sastāv no deviņām notīm un, pateicoties tam, ietver iespēju skaņkārtu vispusīgi izmantot akordu spēlei džeza mūzikā. Formula:  tonis + 0,5 toņi + 0,5 toņi + tonis + 0,5 toņi + 0,5 toņi + 0,5 toņi + tonis + 0,5 toņi

C: C, D, Eb, E, F#, G, G#, A, B, C
C#/Db: C#, Eb, E, F, G, G#, A, A#, C, C#
D: D, E, F, F#, G#, A, A#, B, C#, D
D#/Eb: Eb, F, F#, G, A, A#, B, C, D, Eb
E: E, F#, G, G#, A#, B, C, C#, Eb, E
F: F, G, G#, A, B, C, C#, D, E, F
F#/Gb: F#, G#, A, A#, C, C#, D, Eb, F, F#
G: G, A, A#, B, C#, D, Eb, E, F#, G
G#/Ab: G#, A#, B, C, D, Eb, E, F, G, G#
A: A, B, C, C#, Eb, E, F, F#, G#, A
A#/Bb: A#, C, C#, D, E, F, F#, G, A, A#
B: B, C#, D, Eb, F, F#, G, G#, A#, B 

4. Eksotiskās klavieru skaņkārtas. Pastāv neskaitāmi daudz klavieru skaņkārtu, tādēļ šeit iespējams apskatīt arī citas, kas nav tik izplatītās kā iepriekš minētās.

Atstāt komentāru