Barē akordi

Mūzikā barē akordi tiek izmantoti ģitārspēlē. Tie pazīstami arī kā barre, bar un barr akordi. Šie akordi bieži tiek asociēti ar nosaukumu “movable chords“, jo tos iespējams vienkārši pārvietot pa ģitāras grifu. Ģitāras spēle, izmantojot barē akordus, izklausās tik īpaši tādēļ, ka notis, kas tiek spēlētas uz nospiestas stīgas, skan atšķirīgi, kā notis, kas tiek spēlētas uz atvērtas stīgas.

Pirmkārt, definēsim – kas tad īsti ir barē akordi? Barē akordu spēlē šādi: izmantojot rādītājpirkstu, tiek nospiesta vairāk, kā viena stīga uz ladas. Jāatceras, ka barē akordā netiek spēlēta neviena brīvā ģitāras stīga. Attēlā iespējams aplūkot, kā izskatās pirkstu izkārtojums attiecīgajam akordam. Barre_akords

1. Zemāk attēlots F mažora barē akords. Lai nospēlētu šo akordu, jānospiež pirmās ladas stīgas. Citiem vārdiem sakot, nostiepiet rādītājpirkstu šķērsām pāri pirmajai ladai un nospiediet stīgas, kā attēlots attēlā. bar-chords-f-major-chord

2. Kā nākamo piemēru apskatīsim D# mažora barē akordu. Šajā gadījumā tiek nospiesta pirmā lada ar rādītājpirkstu un trešā lada ar zeltnesi. Ievērojiet, ka apakšējā E stīga netiek nospiesta, tātad arī netiek spēlēta. 

bar-chords-dsharp-major-chord

3. Tālāk apskatīsim C# mažora barē akordu. Ievērojiet, lai arī netiek nospiestas visas pirmās ladas stīgas, brīvā stīga netiek spēlēta, kā arī rādītājpirksts joprojām stiepjas pāri vairāk kā vienai stīgai. 

bar-chords-csharp-major-chord 

4.  Kā jau iepriekš noskaidrojām, barē akordi ir īpaši ar to, ka tos iespējams pārvietot pa grifu. Tātad, ja akords tiek pārvietots pa grifu vienu ladu uz leju, tad zināms, ka tas ir paaugstināts par pustoni. Piemēram, C mažora barē akords tiktu paaugstināts par C# mažora barē akordu. Zemāk attēloti daži barē akordu piemēri.

Mažora barē akordi (6 stīgu)

bar-chords-major-sixth-string-root

Minora barē akordi (6 stīgu)

bar-chords-minor-sixth-string-root 

Ievērojiet, ka vienīgā atšķirība starp mažora un minora akordiem ir nots uz G stīgas. Tagad aplūkojiet noti uz E stīgas. Pēc šīs nots tiek nosaukts akords. Zemāk attēlots iepriekš minētais.  

bar-chords-fretboard-fifth-sixth-string-notes 

Kā nākamo piemēru apskatīsim sekojošās tablatūras: 

Mažora barē akordi (5 stīgu) 

bar-chords-major-fifth-string-root 

Minora barē akordi (5 stīgu) 

bar-chords-minor-fifth-string-rootIevērojiet, ka šajā piemērā vienīgā atšķirība starp mažora un minora akordiem ir nots uz B stīgas. Nots uz A stīgas nosaka konkrēto akordu. Katra akorda augšējā nots nosaka akordu, kā arī ievērojiet, ka visus barē akordus iespējams pārvietot. 

Nobeigumā varat apskatīt video ar barē akordu pamācību angļu valodā.

 

Atstāt komentāru