Vingrinājumi klavierspēles tehnikai

Kad apgūti vienkāršākie pirkstu vingrinājumi, nepieciešams apgūt sarežģītākas pirkstu tehnikas un veidus, kā savienot notis klavierspēles laikā.

1. Vingrinājums paredzēts ergonomiskas nošu savienošanas apguvei. Dažkārt nepieciešams virzīt roku pa klaviatūru klavierspēles laikā, tādēļ svarīga ir pirkstu izejas pozīcija maiņas laikā. Pirmajā taktī 5. pirksts jānomaina pret 1.pirkstu, neatlaižot roku no klaviatūras. Šāda konstanta kontakta tehnika nepieciešama spēlējot legato. Vingrinājuma otrajā piemērā, ievērojiet, ka pirkstu numerācija ir atšķirīga, lai ērtāk spēlēt melnos taustiņus.

vingrinajums10

2. Vingrinājums. Dažkārt pirkstu numerācija beidzas vēl pirms beidzas nošu skaits taktī, tādā gadījumā iespējams rīkoties divējādi: 1) atcelt roku no klaviatūras, lai samainītu pirkstus 2) samainīt pirkstus, kamēr nospiests taustiņš, izvairoties no rokas atcelšanas un skaņas pārraušanas, kas ir svarīgi spēlējot legato.

vingrinajums11

3. Vingrinājums legato praktizēšanai. Spēlējot piemēru C, nots jāiztur visu piemēra laiku. 

vingrinajums12

4.Vingrinājums.

vingrinajums13

5. Vingrinājums. Dažkārt notis atrodas tik tuvu abām rokām, ka tās nepieciešams krustot. Vingrinājumā rokas nav obligāti nepieciešams krustot, tomēr ieteicams piemēru izspēlēt divējādi – vienu reizi nekrustojot rokas, otru reizi ar kreiso roku spēlējot notis vijoles atslēgā un ar labo roku spēlējot basa atslēgas notis, tādā veidā rokas būs krustotas. 

vingrinajums151

vingrinajums152

Video apskatāms piemērs klavierspēlei, krustojot rokas. 

  

Klavierspēles krustoto roku tehnika ieteicama, kad vienai rokai ir vadošā loma klaviatūras vidus daļā. Daudzi pianisti izvēlas krustot rokas, lai labāk kontrolētu skaņdarba dinamiku.

vingrinajums192

vingrinajums20 

vingrinajums21

6. Vingrinājums noder, lai praktizētu staccato. Vingrinājumā ir īpaša pirkstu numerācija, kas staccato izpildi padara vieglāku nekā tad, ja būtu loģiskāka pirkstu secība, jo roku nepieciešams atraut no klaviatūras, lai nospēlētu nākamo noti.

vingrinajums16 

7. Vingrinājuma piemēri noder, lai praktizētu lēcienu tehniku. Lēcienu tehniku izmanto, kad nepieciešams nospēlēt notis, kas atrodas atstatus viena no otras, lai aizsniegtu, neatceļot roku no klaviatūras. Sekojošais piemērs noder, lai praktizētu lēcienu tehniku kreisajai rokai. 

vingrinajums17

Sekojošie piemēri noder, lai praktizētu lēcienu tehniku abām rokām sinhroni. Sākumā ieteicams izspēlēt piemēru ar katru roku atsevišķi un pēc tam spēlēt kopā. Lai attīstītu sensoro klaviatūras izjūtu, vingrinājumu ieteicams spēlēt lēnā tempā tik ilgi, kamēr zūd nepieciešamība lūkoties uz taustiņiem, meklējot nošu atrašanās vietu. Pēc tam var palielināt tempu. 

vingrinajums191

 

 

Atstāt komentāru