Klaviatūras izkārtojums

Sadaļā aprakstīts balto un melno taustiņu izkārtojums uz klaviatūras, kā arī balto un melno taustiņu nošu nosaukumi un apzīmējumi.

1. Klaviatūra

Melnie taustiņi izkārtoti grupās pa 2 un pa 3.

klaviatūra1

Melnie taustiņi

klavitura4

Baltie taustiņi

klaviatura5

2. Balto taustiņu apzīmējumi

Katrs baltais taustiņš tiek apzīmēts ar alfabēta burtu, kur katrs burts atbilst notij – C,D,E,F,G,A,B. Burtu apzīmējumi atbilstoši notīm ir C – do, D – re, E – mi, F – fa, G – sol, A – la, B – si. C jeb do ir pamata nots. Pieraksts ar burtiem radās viduslaikos, kad noteicošā bija frīģiskā skaņkārta, kas sākās ar la, tādēļ tagad mūsdienās, kad gamma sākas ar do, to apzīmē ar C, nevis A, jo A ir la. Dažkārt burts B var tikt aizstāts ar burtu H, bet visbiežāk tiek izmantots B

 Attēlā redzams nošu izkārtojuma secība uz klaviatūras, kas periodiski atkārtojas.

klaviatura6

3. Melno taustiņu apzīmējumi un funkcijas

Melnie taustiņi ir kā skaņas pāreja no vienas nots uz otru. Katra melnā taustiņa apzīmējums veidots atkarībā no tā, kurā vietā uz klaviatūras tas atrodas starp baltajiem taustiņiem. Melnā taustiņa apzīmējums sastāv no diviem apzīmējumiem, kur pirmais –  lielais alfabēta burts, apzīmē noti baltajiem taustiņiem, kura tiek paaugstināta vai pazemināta, bet otrais – diēzs vai bemols. Ja nots tiek paaugstināta, tad to apzīmē ar diēzu. Diēzs paaugstina noti par pustoni, un tas tiek apzīmēts ar zīmi #, piemēram, lai paaugstinātu noti Do (C) par pustoni, raksta C# jeb Do# – Do diēzs. Ja nots tiek pazemināta, tad to apzīmē ar bemolu. Bemols pazemina noti par pustoni, ,un tas tiek apzīmēts ar zīmi b, piemēram. lai pazeminātu noti Re (D) par pustoni, raksta Db jeb Reb – Re bemols. Uz klaviatūras C# un Db jeb Do# un Reb ir viens un tas pats melnais taustiņš.

klaviatura7

Šajā attēlā norādīti visi melno taustiņu nosaukumi.

klaviatura8

 

 

Atstāt komentāru