Temps un dinamika

Ritms un nošu ilgums norāda tikai to, cik ilgi spēlēt vienu noti attiecībā pret otru pie konkrēta taktsmēra, bet nenorāda, cik ātri spēlēt visu skaņdarbu kopumā. Skaņdarba temps norāda, cik ātri izpildāms skaņdarbs. Tempu apzīmē ar latīņu valodas vārdiem un tas parasti tiek norādīts skaņdarba sākumā. Parasti tempu norāda, izmantojot saīsinājumus. Dinamika ir atskaņošanas skaļuma pakāpe, kas norāda, cik skaļi jāspēlē.

Izplatītākie apzīmējumi:

adagio – lēni, mierīgi

allegretto – vidēji ātri

allegro – ātri 

andante – nesteidzoties, mierīgiem soļiem 

a tempo – pamattempā 

crescendo (cresc.) – pakāpeniski pastiprināt skaņu 

da capo (D.C.) – no sākuma 

decrescendo (decresc.) – pakāpeniski noklusināt 

fin; fine – beigas 

forte (f) – skaļi, spēcīgi 

mezzo forte (mf) – vidēji skaļi 

fortissimo forte (ff) – ļoti, ļoti skaļi 

largo – lēni, plaši 

legato – saistoši, plūstoši 

lento – lēni 

maestoso – svinīgi 

moderato – mēreni 

non legato – nesaistoši, neplūstoši 

piano (p) – klusu 

mezzo piano (mf) – vidēji klusu

pianissimo piano (pp) – ļoti,ļoti klusu 

presto – ļoti ātri 

pretissimo – ļoti, ļoti ātri 

ritenuto – palēnināti, kavējoties 

stacatto – īsi, atrauti 

tenuto – izturēti 

vivo – dzīvi, ātri, kustīgi

Termini, kas attiecas uz mūzikas atskaņojumu: 

A capella – koris vien, bez instrumentu pavadījuma

Agitato – uzbudināti 

Animato – ar jūtām, dedzīgi 

Brioso, con brio – dedzīgi, strauji 

Coda – beigu daļas mūzikas gabalā ar atkārtojumiem 

Cantabile – dziedoši 

Capriccioso – untumaini, pikanti 

Dolce – maigi 

Energico – spēcīgi, enerģiski 

Espressivo – ar izteiksmi, jūtīgi 

Finale – beigu gabals 

Fuoco – uguns 

Maestoso – majestātiski, svarīgi, nopietni 

Marcato – ar uzsvaru

Morendo – klusi, izdziestot 

Passionato – kaislīgi 

Pastorale – vienkārši, naivi 

Patetico – patētiski, pacilāti, kaislīgi 

Pesante – smagi 

Risoluto – droši, spēcīgi 

Scherzando – jautri, jokojoši 

Semplice – vientiesīgi, dabīgi 

Soli – pa vienam no katras balss 

Solo – viens pats 

Con spirito – dzīvi, dedzīgi 

Tacet – klusē 

Tranquillo – mierīgi 

Pie augšā minētajiem terminiem pieliek sekojošus palīgterminus: 

Assai – ļoti, piemēram, largo assai – ļoti lēni 

Con – ar, piemēram, con mosso – ar dzīvību 

Di molto – ļoti daudz, piemēram, allegro di mol 

Meno – mazāk 

Piu – vairāk 

Poco – drusciņ 

Quasi – it kā, līdzīgi 

Sempre -vienmēr 

 

 

3 Comments

 1. ingus
  at 13:38 - Reply

  Manuprāt šeit ir ļoti daudz tempa apzīmējumu un te var atrast visus vajadzīgos

 2. https://www.facebook.com/aivars.krauze.1
  at 19:55 - Reply

  ✌️ℹ️🅿️👏🎼ff

 3. Jurgis
  at 08:28 - Reply

  nav visi apzīmējumi

Atstāt komentāru