Akordu tabulas

Akordi

Trijskaņi Sekstakordi Kvartsekstakordi

M 5з = l3+m3

m 5з = m3+l3

M 6з= m3+

t4

m 6з= l3 +

M 64 = + l3

t4

m 64 = + m3 

pl5з = l3+l3

pm5з = m3+m3

   

Tonika, subdominante, dominante

  T S D
64 (kvartsekstakords) V I II
63 (sekstakords) III VI VII
53 (trijskanis) I IV V

Dominantseptakords un tā apvērsumi

(Dominantseptakords un tā apvērsumi sastopami dabiskajā mažorā un harmoniskajā minorā) 

Apzīmējums Nosaukums Uzbūve Pakāpe

D2

Dominantes sekundakords

l2 +M53

IV

D43

Dominantes terckvartakords

m3 + l2+l3

II

D65

Diminantes kvintsekstakords

pm5з + l2 

VII

D7

Dominantes septakords

M 53+ m3

V

 

Ievadseptakords 

Apzīmējums Nosaukums Uzbūve Pakāpe

mVII7

Mazais ievadseptakords 

m3 + m3 + l3 jeb pm 53+ l3

VII

pmVII7

Pamazinātais ievadseptakords 

m3 + m3 + m3 jeb pm 53+ m3

VII

Akordu apzīmējumi ar burtiem

Akorda apzīmējums no skaņas la Akorda nosaukums Akorda uzbūve
A Mažora trijskanis l3 + m3
Am Minora trijskanis m3 +l3
A+ Palielināts trijskanis l3 +l3
Ao Pamazināts trijskanis m3 + m3
A M6; A6 Mažora sekstakords m3 + t4
A m6; m6 Minora sekstakords l3 + t4
A6 Mažora trijskanis ar lielu sekstu M53 + l2
Am6 Minora trijskanis ar lielu sekstu m53 + l2
A7 Mažora septakords (D7) M53 + m3
Am7b5; Ao7 Mazais septakords ar pm5 (mVII7) pm53 + l3
Ao Pamazinātais septakords (pmVII7) pm53 +m3
A M7 Lielais mažora septakords M53 + l3
A m7 Mazais minora septakords m53 + m3
A mM7 Mazais mažora septakords m53 + l3
A +M7 Palielinātais mažora septakords pl53 + l3
A +7 Palielināts septakords pl53 + m3

Nošu piemērs:

akordi2

One Comment

  1. ertdsa
    at 19:58 - Reply

    It is so cool

Atstāt komentāru