Toņi, pustoņi, alterācijas zīmes

Attālumu starp notīm gan nošu pierakstā, gan uz klaviatūras, mēra toņos un pustoņos. Izprast toņu un pustoņu veidošanos būs nepieciešams vēlāk, apgūstot akordu izveidi. Atkarībā no tā, vai skaņa tiek paaugstināta vai pazemināta par pustoni vai toni, lieto alterācijas zīmes, lai to attēlotu nošu pierakstā.

Pustonis ir attālums no viena klavieru taustiņa līdz nākamajam taustiņam. Pustonis var būt no baltā uz melno taustiņu un otrādi, kā arī no baltā uz balto taustiņu, kuri uz klaviatūras atrodas blakus, ja starp diviem baltajiem taustiņiem neatrodas melnais taustiņš (no mi uz fa; no si uz do).

                      Pustonis (do un do#, jeb do un reb)                    Pustonis (mi un fa, jeb mi un mi#)

pustonis               pustonis2

Tonis sastāv no diviem pustoņiem. Tas var būt attālums no viena baltā taustiņa līdz otram baltajam taustiņam, ja tiem pa vidu ir melnais taustiņš. Piemērā zemāk attēlots tonis no do uz re (1 un 2 = pustonis; 2 un 3 = pustonis; pustonis 1,2 + pustonis 2,3 = tonis 1,3).

Tonis (do un re)

tonis

Lai nošu pierakstā attēlotu noti, kas paaugstināta vai pazemināta par pustoni, izmanto alterācijas zīmes – diēzu, bemolu, bekaru. Skatīt sadaļu klaviatūras izkārtojums. 

Diēzs – paaugstina noti par pustoni. Piemērā attēlotais do diēzs uz klaviatūras ir tas pats taustiņš, kas re bemols.

tonipustoni           do#

Tiek izmantots arī dubultdiēzs, kas paaugstina noti par veselu toni. To apzīmē citādāk. Piemēram do dubultdiēzs ir re.

tonipustoni - Copy (2)          dox

Bemols – pazemina noti par pustoni. Piemērā attēlotais re bemols uz klaviatūras ir tas pats taustiņš, kas do diēzs.

tonipustoni - Copy (3)          reb 

Tiek izmantots arī dubultbemols, kas pazemina noti par veselu toni. Piemēram mi dubultbemols ir re

tonipustoni - Copy (5)         mibb

Bekars – atceļ iepriekš noteiktu nots alterācijas zīmi. Parasti skaņdarbiem un dziesmām pie nošu atslēgas ir pierakstīta tonalitāte (kādā mažorā vai minorā skaņdarbs izpildāms), kura attiecīgi apzīmēta ar alterācijas zīmi. Ja alterācijas zīme ir pie nošu atslēgas (piemērā attēlotā alterācijas zīme ir fa#), tad skaņdarba laikā zīme vairs pie attiecīgās nots (šajā gadījumā pie nots fa) vairs netiek klāt pierakstīta, bet visus fa skaņdarbā spēlē kā fa#. Tomēr, ja skaņdarbā pie nots fa ir bekars (kā redzams piemērā), tad tas atsauc # un tiek spēlēts fa. Ja alterācijas zīme pievienota atsevišķi pie kādas nots skaņdarbā, tad šī zīme attiecas uz visām tām pašām notīm konkrētās takts robežās.

tonipustoni - Copy (6) Attēlā zemāk daži piemēri par toņiem un pustoņiem. Lasot nošu pierakstu, mēģiniet atrast attiecīgos toņus un pustoņus uz klaviatūras. 

tonipustonis

tuksa

Atstāt komentāru