Ritma nozīme mūzikā

Ritms ir viens no nozīmīgākajiem elementiem mūzikā. Šoreiz neiedziļināsimies nošu un paužu ilguma skaidrojumos. Jāpiebilst, ka lai labāk saprastu informāciju šajā rakstā, nepieciešamas pamatzināšanas par nošu un paužu ilgumiem, ko esam aplūkojuši šeit.

Pastāv neskaitāmi daudz ritma skaidrojumu un definīciju. Mūzikā ritmu izskaidrot nav vienkārši. Piemēram, ja jautātu dejotājam un mūziķim izskaidrot ritmu saviem vārdiem, lielākā daļa skaidrojumu būtu visai atšķirīgi.

Runājot par ritma izjūtu, noteikti esat ievērojuši, ka dažiem cilvēkiem tā ir dabiski labāka, bet citiem ne. Tomēr lielākajai daļai cilvēku ir iespējams uzlabot ritma izjūtu ar treniņu palīdzību. Kas ir ritms? Vienkāršiem vārdiem skaidrojot, ritms ir cits citam sekojošu elementu (notis, pauzes u.c.) vienmērīga atkārtošanās noteiktā laikā. Jāpiemin arī tāds termins, kā metrs. Mūzikā metrs sadala ritma sitienus noteiktās grupās. 

Kā piemēru iepriekš aprakstītajam var minēt fragmentu no Mocarta Sonātes K545 klavierēm, kur pamata ritma mērvienība ir ceturtdaļnots.

Šajā piemērā nošu ilgumi mainās no sešpadsmitdaļnotīm uz astotdaļnotīm un ceturtdaļnotīm, kamēr ritms paliek nemainīgs. Bieži vien klavierspēles iesācēji apjūk, pirmo reizi saskaroties ar norādītajām ritma grupām, rezultātā paātrinot vai palēninot savu ritma skaitīšanas tempu. Neatkarīgi no nots ilguma, ritms paliek nemainīgs. Ieteicams praktizēt ritma skaitīšanu, pielāgojoties mainīgajam nošu ilgumam, lai pareizi nospēlētu doto sonātes fragmentu.

Kā mazliet sarežģītāku piemēru, apskatīsim fragmentu no F. Šūberta “Impromtu” Op.90 Nr.2 klavierēm. Taktsmērs ir 3/4, zem piemēra ar cipariem norādīts ritma skaitījums attiecīgi nošu ilgumiem.

music-rhythm-image2

Tomēr, ja tiek skaitīts metrs – viens ritma sitiens uz vienu takti, ritmiskās svārstības fragmentā ir vieglāk saskaitīt.

music-rhythm-image3

Iespējams šīs četras taktis sadalīt divās daļās, kur viens ritma sitiens būtu uz divām taktīm.

music-rhythm-image4

Kā arī  vienu ritma sitienu iespējams pielāgot četrām taktīm.

music-rhythm-image5

Jāatzīmē, ka ne visos skaņdarbos ritms ir tik konstants kā minētajos piemēros. Tomēr, apzinoties, ka vairumu skaņdarbu iespējams sadalīt pa 2, 4, 8 (utt.) taktīm frāzēs vai apakšgrupās, vienkāršāk novērtēt  daudzpusīgās mūzikas ritma izpausmes.

One Comment

  1. marcus
    at 08:45 - Reply

    vai bez ritma vispār varētu izveidot kādu baudāmu skaņdarbu?

Atstāt komentāru