Takts, taktsmērs, uztakts

Kā iepriekš noskaidrojām, mūzika tiek pierakstīta uz nošu līnijām. Tomēr, lai tā būtu labāk uztverama, mūzikas pieraksts tiek sadalīts taktīs. Taktis vienu no otras atdala taktssvītra. Skaņdarba beigas tiek iezīmētas ar dubultsvītru. Katrā taktī ir noteikts taktsmērs jeb metrs. Ja nepieciešams atkārtot kādu skaņdarba daļu, tad to apzīmē ar atkārtojuma zīmi. Atkārtojuma zīme atrodas takts beigās pie taktssvītras.  

takts2

Taktsmērs ir mūzikas ritma organizācijas sistēma. Taktsmērs ir ar cipariem norādīts taktsdaļu skaits un nošu ilgums vienā taktī. Taktsmērs apzīmē skaņdarba metru (daļu skaitu taktī un taktsdaļu ilgumu). To izmanto nošu rakstā, lai zinātu skaņdarba tempu un nots ilgumu. Tas tiek rakstīts skaņdarba sākumā uzreiz aiz nošu atslēgas un attiecas un visām taktīm skaņdarbā vai dziesmā, ja kādā vietā netiek norādīts cits taktsmērs. Taktsmērs var mainīties skaņdarba vai dziesmas laikā, tādā gadījumā tas tiek norādīts kādas citas takts sākumā. Taktsmērs sastāv no diviem cipariem, kas tiek rakstīti viens virs otra un tas atrodas pirmās takts sākumā. Cipars, kas atrodas augšpusē norāda, kāds skaits ir katrā taktī. Cipars, kas atrodas apakšā norāda, kāda veida notij tiek piešķirts viens skaits – 1.

Piemēram, ja norādīts taktsmērs 4/4 (četras ceturtdaļas), tad 4, kas atrodas augšpusē, norāda, ka taktī jāskaita līdz 4 un 4, kas atrodas apakšpusē, norāda, ka ceturtdaļnots saņem vienu skaitu – 1. Kā redzams piemērā, pirmajā taktī ir vesela nots, veselas nots skaits ir 4 (skatīt sadaļu Nošu veidi un ilgumi, paužu veidi un ilgumi), tādēļ tā sastāda veselu takti. Attiecīgi arī pārējās taktīs nošu ilgumu kopskaits ir 4 vienības. 

44taktsmers4

Katrā 4/4 taktsmēra taktī var būt kāds no šiem ritma elementiem. Saskaitot kopā katras nots ilgumu katrā taktī, kopā sanāk 4 vienības.

44taktsmers6Taktsmērs 3/4 norāda, ka katrā taktī jāskaita līdz 3 un ceturtdaļnotij tiek piešķirts viens skaits – 1.

taktsmers34

Taktsmērs 2/4 norāda, ka katrā taktī jāskaita līdz 2 un ceturtdaļnotij tiek piešķirts viens skaits – 1.

taktsmers24

Taktsmērs var būt dažāds  – 3/2; 6/8; 5/4, bet visbiežāk izmantots tiek 4/4; 3/4 un 2/4 taktsmērs.

taktsmers3

Dažkārt mūzikas pierakstā tiek lietota uztakts. Uztakts ir nepilna takts skaņdarba vai dziesmas sākumā. Skaņdarbi, kas sākas ar uztakti, beidzas ar nepilnu takti. Ja saskaita vienību skaitu uztaktī un pēdējā taktī, tad veidojas pilna takts. Attēlā zemāk norādīts piemērs ar uztakti. Pirmās un pēdējās takts skaits kopā veido divas ceturtdaļas, kā norādīts taktsmērā (viena astotdaļnots + viena ceturtdaļnots + viena astotdaļnots).

uztakts2

 

 

Atstāt komentāru